+370 444 69050

Veiklos vadyba

UAB “Žemaitijos keliai” siekia būti viena iš geriausių kelių tiesimo ir tiltų statybos įmonių Lietuvoje.

Šio tikslo mes siekiame:

  • Laikydamiesi prisiimtų įsipareigojimų prieš klientų ir mums taikomų teisinių ir kitų reikalavimų;
  • Nuolat tobulindami bendrovės vadybos sistemą, kuri sukurtų atvirumo, pasitikėjimo, pagarbos, kantrumo ir drausmės atmosferą;
  • Įtraukdami visus bendrovės darbuotojus į kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo procesą, kartu sprendžiant problemas, gerinant aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumą;
  • Tirdami esamus ir numatomus klientų poreikius kelių tiesimo srityje;
  • Reikalaudami iš subrangovų ir tiekėjų kokybiško produkto;
  • Taikydami gamyboje naujas, mažiau teršiančias ir saugesnes žmogaus sveikatai bei aplinkai medžiagas ir technologijas;
  • Vykdydami aplinkos taršos bei darbuotojų sužeidimų ir susirgimų prevenciją.